ВЛАДИМИР КОЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

Телефон: 02/987 62 45, 930 05 26
e-mail: bul_acro@abv.bg

                                                         

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Владимир Колев

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Николина Христова

ЧЛЕНОВЕ

Арман Чилингирян

Антоанета Илиева - Петрова

Василия Димитрова

Драгомир Драганов

Хрисимир  Русев

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

ВАСИЛИЯ ДИМИТРОВА

ПРЕСАТАШЕ,  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Телефон: 02/ 987 62 45, 930 05 26

e-mail:   press.bulacro@gmail.com

                

 

 

   

НИКОЛИНА ХРИСТОВА
ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Телефон: 02/987 62 45, 930 05 26
e-mail: bul_acro@abv.bg

 

   

ХРИСТО ДИМИТРОВ
ОРГАНИЗАТОР

Телефон: 02/987 62 45, 930 05 26
e-mail:  bul_acro@abv.bg

 
   

ТАНЯ КАСЪРОВА
СЧЕТОВОДИТЕЛ

Телефон: 02/987 62 45, 930 05 26
e-mail:  bul_acro@abv.bg